projektowanie ogrodów wieluń projektowanie ogrodów aranżacja zieleni wieluniu ogród wieluń tilia zieleń projektowanie i zakładanie ogrodów zieleni projekt projekty nawadnianie sadzenie przesadzanie realizacja

29.08.2011 r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój Mikro i Małych Przedsiębiorstw
Tytuł Projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup koparko ładowarki w celu świadczenia usług”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

20.12.2011 r.

Projekt „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup koparko ładowarki w celu świadczenia usług” został pozytywnie oceniony pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i został przekazany do oceny merytorycznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

9.01.2012 r.

Informacja, że projekt „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup koparko ładowarki w celu świadczenia usług” oznaczony numerem WND-RPLD.03.06.00-00-826/11 złożony w konkursie nr RPLD.03.06.00-3/11 w ramach Działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, na etapie oceny merytorycznej uzyskał 65,87 % punktów, co oznacza, iż został pozytywnie oceniony pod względem zgodności z kryteriami oceny merytorycznej projektów.
Ponadto Uchwałą Nr 2277/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 grudnia 2011 r. projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

20.04.2012 r.

Firma TILIA Projektowanie i zakładanie ogrodów pragnie poinformować, iż złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

Tytuł projektu : „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup koparko ładowarki w celu świadczenia usług”
oznaczony numerem WND-RPLD.03.06.00-00-826/11 złożony w konkursie nr RPLD.03.06.00-3/11

W związku z powyższym firma TILIA, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, ogłasza rozpoczęcie postępowania przetargowego na „Zakup koparko ładowarki w celu świadczenia nowych usług”

SIWZ- zakup koparko ładowarki dotacja UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

7.05.2012 r.

Firma TILIA Projektowanie i zakładanie ogrodów pragnie poinformować, iż podpisała umowę nr UDA-RPLD.03.06.00-00-826/11-00 o dofinansowanie projektu w ramach III osi priorytetowej: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup koparko ładowarki w celu świadczenia nowych usług.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

9.05.2012 r.

Dotyczy postępowania w ramach projektu Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup koparko ładowarki w celu świadczenia nowych usług.
Informujemy, że do dnia 9.05.2012 r. wpłynęła jedna oferta od firmy CSF POLSKA Sp. z.o.o., ul. Warszawska 55, 35-205 Rzeszów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

10.05.2012 r.

Firma TILIA Projektowanie i zakładanie ogrodów pragnie poinformować, iż zakończyła postępowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
Tytuł projektu Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup koparko ładowarki w celu świadczenia nowych usług.
Wybór wykonawcy nastąpił w oparciu o następujące kryteria:

  • Cena - 95%
  • Gwarancja i serwis – 5%

Postępowanie wygrała firma CSF POLSKA Sp. z.o.o.;Ul. Warszawska 55; 35-205 Rzeszów (www.multione-csf.pl)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

projektowanie
ogrodów
wieluń
projektowanie
ogrodów
aranżacja
zieleni
wieluniu
ogród
wieluń
tilia
zieleń
projektowanie
i
zakładanie
ogrodów
zieleni
projekt
projekty
nawadnianie
sadzenie
przesadzanie
realizacja
projektowanie
ogrodów
wieluń
projektowanie
ogrodów
aranżacja
zieleni
wieluniu
ogród
wieluń
tilia
zieleń
projektowanie
i
zakładanie
ogrodów
zieleni
projekt
projekty
nawadnianie
sadzenie
przesadzanie
realizacja